Friday, July 3, 2020

మరువని నీదు ప్రేమతో


మరువని నీదు ప్రేమతో కాచితివే కను పాపగా
విడువని స్నేహ బంధమై నడిచితివే నా తోడుగా  || 2 ||
ఇంతవరకు ఉన్న ఊపిరి  నీదు దయకు సాక్షమేగా
పొందుకున్న మేలులన్నీ నీదు ఎన్నిక పలితమేగా  || 2 ||  || మరువని  ||

కరుగుతున్న కాలమంతా నీదు కృపలో నన్ను తడిపే
వెలుగు పంచె నీదు వాక్యం నీదు మార్గము నాకు తెలిపే || 2 ||
పాడెదను నూతన గీతములు  ఎలా వేళలా స్తుతిగానములు
ఘనత, మహిమ ఆరోపణము నాదు జీవితమే అర్పితము  || మరువని ||

నిన్న నేడు ఎన్నడయినా మారిపోని మనసు నీది
తల్లి మరచిన మరచి పోక కాపు కాసే ప్రేమ నీది  || 2 ||
పొందుకున్న జన్మ దినము నీవు ఇచ్చే దయ కిరీటము
నీవు ఇచ్చె వాగ్దానలు చేయు అధికము బ్రతుకు దినములు || మరువని ||

No comments:

Post a Comment