Gospel Songs Ministry

18, నవంబర్ 2021, గురువారం

లాలి లాలి జొలాలి


లాలి లాలి జొలాలి బాల యేసునకు లాలి
కన్య మరియా తనయునకు పాడరండి జొలాలి || 2 ||
లోక రక్షణకునకు లాలి - శాంతి  కర్తకు జొలాలి   || 2 ||
మాదు తండ్రికి మా లాలి || 2 || || లాలి లాలి ||

చీకటి దొంతర తెరలకు, తెరను దింపగా వచ్చినవని
పాప శాపపు తాపములకు రక్షణను ఇల తెచ్చినవని || 2 ||
మానవుల మోచకుడా లాలీ - ధరణిఁ పై దైవమా జోలాలి || 2 ||
మాదు తండ్రికి మా లాలి || 2 || || లాలి లాలి ||

దారి తెలియని మానవాళికి దారి నీవై వెలసినవని
మరణ ఛాయలు రూపుమాపగ జీవ కిరణమై మెరిసినావని || 2 ||
సత్య రూపునకు లాలి -  నీతి సూర్యునకు జోలాలి  || 2 ||
మాదు తండ్రికి మా లాలి || 2 ||  || లాలి లాలి ||