Gospel Songs Ministry

20, ఏప్రిల్ 2020, సోమవారం

కరుణఁచూపించుమాకరుణఁచూపించుమా యేసయ్య కన్నీరు తుడవగా
మహిమ కురిపించుమా యేసయ్య స్వస్థతలు చూపగా || 2 ||
నీ ప్రజలము అయినా మేము మృత్యువు కోరలో చిక్కము
ఏ దారియు  కానరాక  నశియించి పోతున్నాము || 2 ||
కరుణగల దేవుడు నీవు! కరుణించి కాపాడుమా

ఐగుప్తులో పది తెగుల్లలో నీ ప్రజలను కాపాడితివి
గొఱ్ఱె పిల్ల రక్తము నిచ్చి మృత్యువాత తప్పించితివి || 2 ||
నీ నామము మదిలో నిలిపి ఈ ఆపదలో వేడాము
నీ మహిమను తిరిగి చూడగా నీ సన్నిధిలో చేరాము || 2 ||  || కరుణగల ||

ఇశ్రాయేలు వారిగా మెము నీ ఉనికిని ప్రశ్నించాము
నీ ప్రేమను రుచి చూసినను మారాను కురిపించాము || 2 ||
చెలరేగే సర్పము కాటు మములను కబళించే వేళ
మాకు దిక్కు నివేనంటూ మోకరించి నిను వేడితిమి || 2 ||  || కరుణగల ||

మరణమునే  జయించి నీవు సజీవుడిగా నిలిచావు
నిన్ను నమ్మి వేడిన చాలు మా తప్పులు మరిచావు || 2 ||
నేను జీవించితి గనుక మీరును జీవించెదరన్న
వాగ్దానము నమ్మితిమయ్యా నెరవేర్చుము మా యేసయ్య  || కరుణగల ||